მარკები

1995
ID: # 0047
გადაშენებული ცხოველები. სტეგოზავრი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.15 ლარი