მარკები

1995
ID: # 0046
გადაშენებული ცხოველები. დეინონიჰუსი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.15 ლარი