მარკები

1995
ID: # 0045
გადაშენებული ცხოველები. პარაზაუროლოფუსი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.15 ლარი