მარკები

1995
ID: # 0043
გადაშენებული ცხოველები. ცერატოზავრი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.15 ლარი