მარკები

2018
ID: # 0350
საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წელი
დიზაინი: ბ.ქობლიანიძე
თითოეული მარკის ნომინალი: 2.5 ლარი