მარკები

2016
ID: # 0334
„ივანე ჯავახიშვილის 140 წელი“
დიზაინი: გ.ქართველიშვილი
მარკის ნომინალი: 2.5 ლარი