მარკები

1994
ID: # 0028
ლ.გუდიაშვილის “სამი ქალი”.