მარკები

1994
ID: # 0028
ლ.გუდიაშვილის “სამი ქალი”
დიზაინერი: გ.კომლევი
მარკის ნომინალი 0.10 ლარი