მარკები

1994
ID: # 0026
„საქართველოს რესპუბლიკა“
საქართველოს სახელმწიფო დროშა და ღერბი
დიზაინერი: გ.ხარაბაძე
მარკის ნომინალი 0.50 ლარი