მარკები

1994
ID: # 0023
ხახულის ხატი - სვიმონ მოციქული.