მარკები

2003
ID: # 0182
ქალები მშვიდობისათვის
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.50 ლარი