მარკები

2003
ID: # 0180
ხილი. კვრინჩხი
დიზაინერი: ბ.გაგნიძე
მარკის ნომინალი 0.10 ლარი