მარკები

2003
ID: # 0178
ახალგაზრდობა
დიზაინერი: ბ.გაგნიძე
მარკის ნომინალი 0.50 ლარი