მარკები

2003
ID: # 0176
პირველი ევროპელი
დიზაინერი: გ.გუგუშვილი, ბ.ქობლიანიძე
თითოეული მარკის ნომინალი 0.60 ლარი