მარკები

1993
ID: # 0015
ლ.გუდიაშვილის “სამი ქალი”.