მარკები

1993
ID: # 0012
ხახულის ხატი სვიმონ მოციქული.