სერვისები

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
ავია - სწრაფი გზავნილი
მცირე პაკეტის ადრესატის მისამართზე ჩაბარება
სააბონენტო საფოსტო ყუთი
სატვირთო გადაზიდვები