სერვისები

წერილობითი კორესპონდენცია
EMS გზავნილი
ამანათი
ავია - სწრაფი გზავნილი
მცირე პაკეტის ადრესატის მისამართზე ჩაბარება
სააბონენტო საფოსტო ყუთი
სატვირთო გადაზიდვები
მალეო