მმართველობა

დირექტორთა საბჭო

ლევან ჩიკვაიძე

გენერალური დირექტორი

გრიგოლ მატუაშვილი

პირველი მოადგილე; ლოჯისტიკის დეპარტამენტის დირექტორი

ვიქტორ წილოსანი

დირექტორის მოადგილე; კომერციული დირექტორი

ირაკლი მენთეშაშვილი

დირექტორის მოადგილე; სატრანსპორტო და საორგანიზაციო დეპარტამენტის დირექტორი

რევაზ თავართქილაძე

სატრანსპორტო და საორგანიზაციო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

გიორგი სურმავა

დირექტორის მოადგილე; საფოსტო დეპარტამენტის დირექტორი

ეკატერინე ხვადაგიანი

ადმინისტრაციის უფროსი